Giấy cuộn carton 2 lớp 1m2

Liên hệ

Giấy cuộn carton 2 lớp 1m2 dùng bọc hàng nội thất, gói hàng dễ vỡ như bình bông, đồ thủy tinh, chậu sành sứ …

Giấy 1 vàng 1 xeo dai tốt

Bán nguyên cuộn

Hotline: 0902 860 693

Đặt Hàng Nhanh